รับสมัคร สว.วันที่ 2 ระบบส่งข้อมูลยังมีปัญหา

View icon 46
วันที่ 21 พ.ค. 2567
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ยังคงมีปัญหาระบบส่งข้อมูลการสมัคร สว.ทั่วประเทศ ที่ค่อนข้างล่าช้า ทำให้การสมัครต้องใช้เวลา ขณะที่การรับสมัครวันที่ 2 ไม่ค่อยคึกคึก

วันที่ 2 ของการสมัครเลือก สว. บรรยากาศก็ไม่คึกคักเหมือนเดิม คาดหลายคนใช้เวลาในการตัดสินใจเลือกลงพื้นที่ และกลุ่มอาชีพ ในวันท้าย ๆ ของการรับสมัคร ซึ่งเหลือเวลาอีก 3 วัน

และวันนี้ยังคงมีปัญหาเดิม คือ เรื่องระบบบันทึกข้อมูลผู้สมัครที่แต่ละคน ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงแล้วเสร็จ ดีที่มีผู้ไปสมัครน้อย ต้องเร่งแก้ไขให้ทันช่วงท้ายที่จะมีผู้ไปสมัครจำนวนมาก เพื่อไม่ให้มีปัญหามากกว่านี้

ทั้งนี้ ในวันแรกของการสมัคร สว. เมื่อวาน หลายจังหวัด รวมถึงในกรุงเทพมหานคร มีผู้ไปสมัครเพียง 4,642 คน และหลายคนเอกสารมาไม่ครบ ต้องมาสมัครใหม่ รวมถึงมีปัญหาระบบบันทึกข้อมูล ต้องใช้เวลาสมัครคนละ 1 ชั่วโมง กระทรวงมหาดไทยซึ่งรับผิดชอบระบบทะเบียน ต้องเร่งแก้ไข