ปัญหาเดิม คลินิก กทม.ขึ้นป้ายทวงเงิน สปสช.

View icon 42
วันที่ 21 พ.ค. 2567
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ปัญหาเดิม ๆ คลินิกบัตรทองขึ้นป้ายดำ ทวงถามเงินค่ารักษาผู้ป่วยเบิกตรงไหน? เบิกได้กี่โมง? เดือดร้อนผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ขาดโอกาสการรักษาที่ต่อเนื่อง

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังคลินิกบัตรทองแห่งหนึ่ง ในเขตบางคอแหลม กทม. หลายแห่งขึ้นป้าย "บัตรทอง กทม. เงินไปไหนหมด ไม่มีเงินจ่ายให้คลินิกบัตรทอง" เรื่องนี้เดือดร้อนผู้รับบริการ สับสน งงกับบริการโฉมใหม่ ที่เดือดร้อนหนักกว่าเดิม

ปัญหาบัตรทองที่ประชาชนต้องเจอ หลัก ๆ คือเรื่องการส่งตัว อย่างเคยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ แต่กลับถูกไล่ ให้ไปเริ่มใหม่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ นั่นหมายถึงกลับไปนับ 1 ใหม่ ตามระบบใหม่ เดือดร้อนผู้ป่วยสูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องเตรียมเอกสารไปเริ่มรักษาใหม่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ออกใบส่งตัวรักษาไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิให้ง่าย ๆ

สอบถามไปยัง ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อธิบายว่า หากหน่วยบริการปฐมภูมิปลดล็อก การส่งตัวผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น เรื่องนี้จะไม่มีปัญหา เพราะ สปสช.ได้จัดสรรเงินก้อนหนึ่ง ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรักษาผู้ป่วยอาการเบื้องต้นแล้ว และหากประเมินขีดความสามารถว่ารักษาไม่ไหว ก็ขอให้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่ง สปสช. ได้กันเงินอีกก้อน ไว้สำหรับโรงพยาบาลเบิกจ่ายแล้วเช่นกัน

ดังนั้น หากปลดล็อกเงื่อนไขการส่งตัวผู้ป่วยให้ง่ายขึ้นในบางหน่วยบริการปฐมภูมิ ก็จะทำให้การรักษาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องห้องข่าวภาคเที่ยง - ปัญหาเดิม ๆ คลินิกบัตรทองขึ้นป้ายดำ ทวงถามเงินค่ารักษาผู้ป่วยเบิกตรงไหน? เบิกได้กี่โมง? เดือดร้อนผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ขาดโอกาสการรักษาที่ต่อเนื่อง

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังคลินิกบัตรทองแห่งหนึ่ง ในเขตบางคอแหลม กทม. หลายแห่งขึ้นป้าย "บัตรทอง กทม. เงินไปไหนหมด ไม่มีเงินจ่ายให้คลินิกบัตรทอง" เรื่องนี้เดือดร้อนผู้รับบริการ สับสน งงกับบริการโฉมใหม่ ที่เดือดร้อนหนักกว่าเดิม

ปัญหาบัตรทองที่ประชาชนต้องเจอ หลัก ๆ คือเรื่องการส่งตัว อย่างเคยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ แต่กลับถูกไล่ ให้ไปเริ่มใหม่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ นั่นหมายถึงกลับไปนับ 1 ใหม่ ตามระบบใหม่ เดือดร้อนผู้ป่วยสูงอายุ-ผู้ป่วยเรื้อรัง ต้องเตรียมเอกสารไปเริ่มรักษาใหม่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ออกใบส่งตัวรักษาไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิให้ง่าย ๆ

สอบถามไปยัง ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อธิบายว่า หากหน่วยบริการปฐมภูมิปลดล็อก การส่งตัวผู้ป่วยให้ง่ายขึ้น เรื่องนี้จะไม่มีปัญหา เพราะ สปสช.ได้จัดสรรเงินก้อนหนึ่ง ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรักษาผู้ป่วยอาการเบื้องต้นแล้ว และหากประเมินขีดความสามารถว่ารักษาไม่ไหว ก็ขอให้ส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลตามสิทธิ ซึ่ง สปสช. ได้กันเงินอีกก้อน ไว้สำหรับโรงพยาบาลเบิกจ่ายแล้วเช่นกัน

ดังนั้น หากปลดล็อกเงื่อนไขการส่งตัวผู้ป่วยให้ง่ายขึ้นในบางหน่วยบริการปฐมภูมิ ก็จะทำให้การรักษาเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง