ฮุบเกาะนางยวน ให้เอกชนเช่า

View icon 99
วันที่ 20 พ.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - หลังทีมข่าวเกาะติดการตรวจสอบที่ดินเกาะเต่า ก็พบความปิดปกติให้เอกชนเช่าเกาะนางยวน ที่อยู่ใกล้กัน และพบความไม่ชอบมาพากลในเอกสารให้เช่า ติดตามจากรายงาน คุณเตชะวัฒน์ สุขรักษ์

พันเอก ดุสิต เกษรแก้ว หัวหน้าชุดแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามให้เกาะนางยวน เป็นที่ดินราชพัสดุ ก่อนให้เอกชนเช่าทำประโยชน์

โดยวันที่ 15 เมษายน 2531 กรมธนารักษ์ ทำหนังสือแจ้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ดินเกาะเต่าและเกาะหางเต่า ระบุว่า เกาะหางเต่า เป็นเกาะเกิดขึ้นใหม่ เป็นเกาะบริวารเกาะเต่า ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ แต่ราชพัสดุ ตีความเป็นพื้นที่อันเดียวกัน

ขณะนี้อยู่ระหว่างสัญญาระยะที่ 2 โดยเอกชนรายเดิม เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2588 และเพิ่มพื้นที่เช่า จาก 40 ไร่ เป็น 219 ไร่ แต่เมื่อถูกทักท้วงพื้นที่ชายหาด สำนักงานธนารักษ์ฯ ก็แจ้ง ลดพื้นที่เช่าแปลง 1 จาก 184 ไร่ เหลือ 153 ไร่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 โดยกันเขตพื้นที่สาธารณะประโยชน์ที่น้ำท่วมถึง บริเวณชายหาด เพราะอยู่ในอำนาจกรมเจ้าท่า

ที่สำคัญหากนักท่องเที่ยว จะไปเที่ยวหรือดำน้ำ จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ชาวไทย 50 บาท ต่างชาติ 250 บาท และล่าสุด ยังมีความพยายามให้เอกชนเช่าเกาะเกาะฉลาม หรือ เกาะกงทรายแดง ทิศใต้เกาะเต่าด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง