ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพ วันที่ 6 -10 พ.ค.นี้

View icon 79
วันที่ 9 พ.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ครั้งที่ 14 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง