คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาตามยุทธศาสตร์ชาติ

View icon 54
วันที่ 9 พ.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาวงการกีฬาตามยุทธศาสตร์ชาติ

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง "ถอดบทเรียนด้านการกีฬาสู่การเผยแพร่หนังสือ ทิศทางกีฬาไทยต่อสาธารณชน" เพื่อนำเสนอผลงานของคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการนำความรู้จากอดีต มาปรับปรุงวงการกีฬาให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง