ไทย-นิวซีแลนด์ กระชับความร่วมมือเศรษฐกิจ-ความมั่นคง

View icon 65
วันที่ 17 เม.ย. 2567
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เยือนไทย ในฐานะแขกรัฐบาล ในรอบ 11 ปี กระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี และเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ในปี 2569 หรือเร็วกว่านั้น ซึ่งจะเป็นความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมไปถึงการเพิ่มพูนการค้าเป็น 3 เท่า ภายในปี 2588 จะกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีการเกษตร พลังงานหมุนเวียน ในส่วนภาคเอกชนยังเชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและโครงการเป้าหมายของไทย รวมถึงในโครงการ Landbridge