ธนาคารแห่งประเทศไทย เริ่มแก้หนี้เรื้อรัง หั่นดอกเบี้ยเหลือ 15 % ต่อปี ปิดจบหนี้ใน 5 ปี

View icon 125
วันที่ 31 มี.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แก้หนี้เรื้อรัง หั่นดอกเบี้ยเหลือ 15 % ต่อปี และให้ปิดจบหนี้ใน 5 ปี 

วันนี้ (1 เมษายน 2567) ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเริ่มมาตรการแก้หนี้เรื้อรัง สำหรับลูกหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ได้รับความช่วยเหลือปิดจบหนี้ได้เร็วขึ้นภายใน 5 ปี และลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 15% ต่อปี

สำหรับลูกหนี้ที่เข้าข่าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ลูกหนี้ที่ "เริ่ม" มีปัญหาหนี้เรื้อรัง คือ คนที่จ่ายดอกเบี้ยรวม มากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี  และลูกหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรัง คือ จ่ายดอกเบี้ยรวมมากกว่าเงินต้นรวม มาแล้ว 5 ปี

ซึ่งลูกหนี้ทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับการแจ้งเตือนเป็นรายบัญชี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ตกลงไว้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เช่น จดหมาย อีเมล SMS หรือ Mobile application ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (1 เมษายน 2567) เพื่อกระตุ้นให้จ่ายชำระหนี้เพิ่มขึ้น และพิจารณาขอความช่วยเหลือ ให้ปิดจบหนี้เร็วขึ้นได้