นายกฯ เซ็น MOU สนับสนุนสมาคมกีฬา

View icon 14
วันที่ 29 มี.ค. 2567
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งมี 38 หน่วยงาน ให้การสนับสนุน และมี 87 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุน

โดยจะเป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ปีละ 500 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท คาดว่าการสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง จะช่วยให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ สามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทย