งบ 67 ผ่านสภาฯ ฉลุย นายกฯ ขอให้มั่นใจรัฐบาลใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า

View icon 279
วันที่ 22 มี.ค. 2567
ข่าวในประเทศ
แชร์
งบ 67 ผ่านสภาฯ ฉลุย นายกขอให้มั่นใจรัฐบาลใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า และโปร่งใส ส่ง สว. พิจารณาวันจันทร์นี้ ขณะที่ ชาดา ชื่นชม พิเชษฐ์ คุมการประชุมคนเดียว ทั้งวัน ได้อย่างราบรื่น

วันนี้ (22 มี.ค. 67) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ด้วยมติ 298 : 166 งดออกเสียง 1 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ขณะที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติ สำหรับข้อคิดเห็นและความห่วงใยของสมาชิกรัฐบาลรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด

นอกจากนั้นขอบคุณกรรมาธิการทุกคนที่ได้สละเวลาและร่วมมือกันพิจารณางบงบประมาณ อย่างเต็มที่ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ข้อสังเกตของกรรมาธิการซึ่งเป็นประโยชน์ รัฐบาลก็จะนำไปปรับปรุงการทำงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอันมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ขอให้มั่นใจ ว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติไปใช้จ่ายจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นบรรลุเป้าหมายสูงสุด ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน

อย่างไรก็ตามก่อนลงมติ นายชาดา ไทยเศรษฐ  สส. พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นชื่นชม การทำงานของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประธานการประชุมมาได้ตลอดทั้งวัน พักการประชุมเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น พร้อมกับขอเสียงปรบมือจากสมาชิกในห้องประชุม ให้กับนายพิเชษฐ์ ทำให้ นายพิเชษฐ์ ถึงกับเขิน และอุทานออกมาว่า “ลืมไปเลย” ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป

โดยขั้นตอนหลังจากนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ให้กับสมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาต่อเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งวุฒิสภาได้นัดประชุม ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง