ด่วน! กกต.มีมติเอกฉันท์ส่ง ศาล รธน.ยุบพรรคก้าวไกล

View icon 68
วันที่ 12 มี.ค. 2567
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า กกต. มีมติเอกฉันท์ส่งคำร้องยุบพรรคก้าวไกล ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และ นายธีรยุทธ์ สุวรรณเกษร ที่อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุชัดเจนว่าเสนอแก้ไขมาตรา 112 ของพรรคก้าวไกล เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 92 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการ กกต. อยู่ระหว่างเตรียมคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องให้ครบถ้วน ก่อนดำเนินการส่งไปยัง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตามขั้นตอนธุรการต่อไป