มาดามแป้ง อนุมัติเงินสนับสนุน T2-T3 ทันที 40.5 ล้านบาท

View icon 228
วันที่ 4 มี.ค. 2567
ประเด็นเด็ด 7 สี
แชร์
ประเด็นเด็ด 7 สี - มาดามแป้ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดประชุมสภากรรมการครั้งแรก อนุมัติเงินสนับสนุน T2-T3 ทันที 40.5 ล้านบาท

วันนี้ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดการประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของทีมงานสภากรรมการชุดใหม่

การประชุมครั้งนี้มี มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสภากรรมการครบองค์ประชุม ทั้ง 18 ท่าน โดยมีวาระสำคัญหลายวาระ ทั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ, ด้านงบประมาณทางบัญชีการเงิน, ความคืบหน้าการจัดประชุม FIFA Congress ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และยังพิจารณาการจ่ายเงินสนับสนุนคงค้างให้แก่ทีมไทยลีก 2 และไทยลีก 3 ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนอีกด้วย

โดย ไทยลีก 2 จ่ายเพิ่มงวดที่ 2-3 แก่ 18 สโมสร ทีมละ 750,000 บาท เป็นเงิน 13,500,000 บาท โดยยังเหลืออีก 1 งวด และไทยลีก 3 จ่ายอีก 3 งวดให้ครบ แก่ 72 สโมสร ทีมละ 375,000 บาท เป็นเงิน 27,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 40,500,000 บาท โดยเงินสนับสนุนจะโอนให้แก่ทุกทีมภายใน 2 วันนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับไว้หลายคณะ อาทิ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและการพัฒนา ได้ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังมีด้านที่สำคัญ คือ คณะที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์และสัญญาของสมาคม ที่ประชุมเห็นมีมติ ให้นายกสมาคมฯ ร่วมกับ คุณปวิณ ภิรมย์ภักดี, ดร.นภัสนันท์ พรรณิภา, คุณวิลักษณ์ โหลทอง และคุณประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ โดยในคณะอื่น ๆ นั้น จะทยอยแต่งตั้งจนครบตามข้อบังคับของสมาคม เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารงานในทุกมิติของฟุตบอลไทย