เปิดลงทะเบียนหนี้นอกระบบวันสุดท้าย ถึงเวลา 24.00 น.

View icon 104
วันที่ 29 ก.พ. 2567
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - ยังมีเวลาจนถึง 24.00 น.วันนี้ สำหรับลูกหนี้นอกระบบ ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้

จนถึงเวลา 17.30 น.พบว่ามีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบที่สามารถไกล่เกลี่ยลดจำนวนหนี้ได้กว่า 18,000 คน มูลค่าหนี้ลดลง 771 ล้านบาท และยังสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้จนถึง 24.00 น.วันนี้ โดยกระทรวงมหาดไทยยังจะเปิดตลาดนัดไกล่เกลี่ยหนี้ต่อให้ พร้อมให้ลูกหนี้ยังสามารถแจ้งทุกปัญหาความเดือดร้อนผ่านทางสายด่วน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ขอให้ลูกหนี้ยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD หรือ การตอบข้อมูลทางเอกสาร หรือ ตอบข้อมูลกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อเข้าไปไกล่เกลี่ยหนี้ให้

และหากมีการตรวจสอบพบว่าการไม่เข้าไกล่เกลี่ยนั้น เกิดจากพฤติการณ์กระทำผิดกฎหมาย ฝ่ายปกครองจะส่งข้อมูลต่อไปยังตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง