ธรรมนัส เดินหน้า ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ

View icon 94
วันที่ 27 ก.พ. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เดินหน้าต่อ ! ธรรมนัส ลั่น ที่ดิน ส.ป.ก. จะไม่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เตรียมปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ มอบนโยบาย ยึดคืนหากไม่ใช่เกษตรกร

วันนี้ ( 27 ก.พ.67) ภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงข่าวปมที่ดิน ส.ป.ก. ทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ย้ำ 2 หน่วยงาน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินหน้าต่อหลังกรมพื้นที่ทหารสำรวรพื้นที่ทับซ้อนเสร็จแล้ว  แก้ปัญหาจากที่ผ่านมา ที่เกิดจากต่างฝ่ายต่างถือแผนที่คนละแผ่น

อย่างไรก็ตาม มติ ครม. วันนี้ ได้ให้หน่วยงานกลางอย่างกรมแผนที่ทหาร กระทรวงกลาโหม ชี้แนวเขตที่เป็นที่ดินของรัฐ และทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญว่า แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพื้นที่แปรงปฏิรูปที่ดิน ไม่ทับซ้อนกัน

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จึงออกประกาศเป็นนโยบาย ว่า เพื่อให้การดำเนินงานของ สปก. มีความเหมาะสมตามหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ให้ สปก. ดำเนินตามแนวทางต่อไปนี้ คือตรวจสอบ และสำรวจพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ตามแนวอุทยาน ว่ามิชอบหรือเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และตรวจสอบว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ / เมื่อตรวจสอบพบไม่ใช่เกษตรกร ให้ยึดโฉนด ส.ป.ก. คืนทันที

ที่สำคัญ คือ จะหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำพื้นที่กันชนระหว่างรอยต่อพื้นที่ อุทยาน และที่ดิน ส.ป.ก. / ตรวจสอบการจัดที่ดินรอยต่อ พร้อมดำเนินการทั่วประเทศ ว่ามีการจัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่ หรือยังมีที่ดินที่ไม่ได้จัดให้เกษตรกรหรือไม่ และสุดท้ายให้เตรียมการสำรวจพื้นที่จัดสรรให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงที่ดินทำกินต่อไป