ท่าอากาศยานไทย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เดอะเติร์ด รันเวย์ สุวรรณภูมิ แชริตี้ รัน

View icon 79
วันที่ 25 ก.พ. 2567
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "เดอะเติร์ด รันเวย์ สุวรรณภูมิ แชริตี้ รัน" โดยรายได้ทั้งหมดนําไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร และช่วยเหลือสังคมด้านสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน แข่งขันบนเส้นทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้