“วราวุธ” สางปัญหาหนี้ข้าราชการ พม. กว่า 3,884 ล้านบาท จับมือ “ออมสิน” ร่วมด้วยช่วยกัน

View icon 119
วันที่ 19 ก.พ. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ลงนาม MOU “พม. – ออมสิน” เดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการกว่า 3,884 ล้านบาท

หนี้สินข้าราชการ (19 ก.พ. 67) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน (MSO FinProtect)” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับธนาคารออมสิน โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ร่วมลงนาม

โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วม 3,233 คน ยอดหนี้สินรวม 3,884,720,010 บาท  แต่เบื้องต้นเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สินของบุคลากรกลุ่มนำร่อง 150 คน วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ลูกหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และ หนี้นอกระบบ มีจำนวนหนี้รวมทั้งหมด 16,118,109 บาท ในจำนวนนี้มีภาระชำระดอกเบี้ย 3,183,665 บาทต่อปี หากทำการปรับโครงสร้างหนี้สินกับธนาคารออมสินแล้ว จะสามารถลดภาระการชำระดอกเบี้ยได้ 1,733,035 บาทต่อปี 

นอกจากนี้ พม. มีแผนเจรจากับสถาบันการเงิน เรื่องหนี้ที่อยู่อาศัย เพราะปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญของประชาชน รวมถึงข้าราชการกระทรวง พม. หากสามารถแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินที่อยู่อาศัยได้ ในอนาคต จะเพิ่มศักยภาพการทำงานของข้าราชการกระทรวง พม. ได้เป็นอย่างดี