“ธัญบุรีเกมส์” ครั้งที่ 38 เริ่มขึ้นแล้ว “รมว.อว.” นำทีมเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมชิงชัยกว่า 2 พันคน

View icon 264
วันที่ 13 ก.พ. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“อว.” จัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live”คู่ขนาน“ธัญบุรีเกมส์” ผุดศูนย์ Student Wellness Club นำร่องดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย (มทร.) ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีนักกีฬาจาก 9 มทร.ทั่วประเทศมากกว่า 2 พันคนร่วมชิงชัย

โอกาสนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้ U-LIVE by MHESI ” (ยู-ไลฟ์ บาย เม-ซี่) ซึ่งเป็นนโยบาย Quick Win ขับเคลื่อนงานด้านการให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านสุขภาพจิต ให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี มทร.ธัญบุรี นำร่องจัดงานสัปดาห์ “Valentine ดูแลหัวใจ by U-live” ตั้งเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวง อว. จำนวน 154 แห่ง และมีนักศึกษา นิสิต และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,500 คน เพื่อแสดงจุดยืนที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต่อไป