ราชกิจจาฯ ประกาศกีฬา 14 ชนิด เป็น กีฬาอาชีพ

View icon 269
วันที่ 2 ก.พ. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ประกาศแล้ว กำหนด 14 ชนิดกีฬา เป็น กีฬาอาชีพ ตามกฎหมาย รวมอีสปอร์ตด้วย บังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กีฬาอาชีพ วานนี้(1 ก.พ.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 โดยเห็นสมควรปรับปรุงชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้ สิทธิประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพหรือบุคลากรกีฬาอาชีพได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบคลุมในทุกชนิดกีฬาตามที่กฎหมายกำหนดลงนามโดย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานกรรมการกีฬาอาชีพ

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามมาตรา 11(4) แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยคณะกรรมการกีฬาอาชีพประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มีมติเห็นชอบ ให้ยกเลิกประกาศ กำหนดชนิดกีฬาฉบับเก่าทั้ง 2 ฉบับ และ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกำหนดให้ชนิดกีฬา เป็นกีฬาอาชีพทั้งหมด 14 ชนิดประกอบไปด้วย

กอล์ฟ
จักรยาน
เจ็ตสกี
ตะกร้อ
เทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
โบว์ลิง
ฟุตบอล
รถจักรยานยนต์
รถยนต์
วอลเลย์บอล
สนุกเกอร์
อีสปอร์ต

สำหรับกรณีที่สหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดให้ประเภทกีฬา บางอย่างอยู่ภายใต้ชนิดกีฬาตามทั้ง 14 ชนิดดังกล่าว ให้ถือเป็นกีฬาอาชีพตามประกาศนี้ด้วยเช่นการประกาศให้กีฬาฟุตซอลเป็นประเภทหนึ่งภายใต้กีฬาฟุตบอล