ส.วอลเลย์บอล จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ ตั้งศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอล

View icon 121
วันที่ 27 ม.ค. 2567
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามส่งเสริมพัฒนาทักษะและตั้งศูนย์พัฒนาวอลเลย์บอล

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 5 ปี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จะจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป จัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในระดับรากหญ้า ระดับอุดมศึกษา ระดับยุวชน-เยาวชนทีมชาติ ในมหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรสำหรับการพัฒนาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน การบริหารการกีฬา การใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬาวอลเลย์บอล ตลอดจนจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอล และสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล เพื่อต่อยอดสร้างความเข้มแข็งทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้กับประเทศไทยต่อไป