เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ตลอดทั้งวัน

View icon 92
วันที่ 14 ม.ค. 2567
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
แชร์
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เดินทางมาพบกับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด "เรียนดี มีความสุข" จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี กระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 ที่ว่า "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" พร้อมสนุกสนานไปกับบูทกิจกรรม เกม ของแจก ของรางวัล อีกมากมาย

เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ตลอดทั้งวัน
ข้ามฝั่งมายังทำเนียบรัฐบาล ที่มีไฮไลต์ของงานที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี พร้อมกับมอบของขวัญให้เด็ก ๆ โดยในพื้นที่จัดนิทรรศการซอฟต์พาวเวอร์ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมารยาทไทย กิจกรรมของเล่นภูมิปัญญาไทยและของเล่นไม้ กิจกรรมด้านกีฬา

มาดูความฝันของเด็ก ๆ ที่แขวนบนต้นไม้แห่งความฝัน ที่มีหลากหลาย ทั้งอาชีพหมอ นักฟุตบอล คนเก่ง และคนดีของสังคม เป็นนายกรัฐมนตรี และอยากเป็นลูกนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ที่มีตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมา นายกฯ ได้สวมเสื้อทีมฟุตบอลสีแดง ลงมาจากตึกไทยคู่ฟ้า แจกลายเซ็นบนลูกฟุตบอล และถ่ายภาพร่วมกับเด็ก ๆ

กลุ่มชุมนุมหยุดกิจกรรม ก่อนเดินหน้าต่อหลังหมดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ
ด้านนอกทำเนียบรัฐบาลที่มีกลุ่ม คปท.ชุมนุม แต่ไม่ได้ทำกิจกรรมใด ๆ เพราะสำนักงานเขตดุสิตขอความร่วมมือ เพราะมีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในทำเนียบรัฐบาล โดยหลังกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แกนนำกลุ่ม คปท. จะเปิดเวทีปราศรัยตามปกติ และจะเริ่มเปิดลงทะเบียนล่ารายชื่อ เพื่อยื่นให้กับประธานรัฐสภาตรวจสอบ และยื่นต่อให้กับประธานศาลฎีกา ให้ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากโรงพยาบาลตำรวจ

อีกกิจกรรมที่ขอมาแสดงออกในงานวันเด็กปีนี้ด้วย มาจากกลุ่ม "แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย" ที่ส่งตัวแทนไปถือป้ายผ้า ทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล และรัฐสภา เพื่อเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลปัญหาสิทธิเสรีภาพของเด็ก หยุดข่มขู่คุกคาม หยุดติดตาม และยุติการดำเนินคดีอาญากับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออก และการชุมนุมประท้วงโดยสงบ ในช่วงปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ทบ.จัดยุทโธปกรณ์ให้เด็กได้สัมผัสงานความมั่นคง เปิดพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ความเป็นชาติ
เหล่าทัพ นำยุทโธปกรณ์มาจัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติให้ได้สัมผัสเรียนรู้ และสืบสานความเป็นชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว