นายกฯ สวมชุดประจำเผ่า พบพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ เป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ

View icon 109
วันที่ 12 ม.ค. 2567
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นายกฯ สวมชุดประจำเผ่า พบพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่  เป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ

วันนี้ (12 ม.ค. 67) เวลา 09.30 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ซึ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์งานประเพณีศิลปวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งใน Soft power สำคัญตามนโยบายรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและประวัติความเป็นมาของประเพณีปีใหม่ลาหู่ จากนายปรีชา ดวงแสง ประธานกรรมการจัดงานสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 และศาสตราจารย์ ดร.จะหา ประธานกรรมการลาหู่นานาชาติ

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายพี่น้องชาวลาหู่ โดยรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลาหู่นานาชาติครั้งที่ 1 ปี 2567 ในวันนี้ พร้อมชื่นชมในความรัก ความสามัคคี ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ ที่เล็งเห็นความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเชื่อมสัมพันธภาพอันดีงามของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหู่ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การสนับสนุนโครงการสืบสานด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกชาติพันธุ์ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกหรือภาคใต้ โดยเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนของนายกฯ จะสามารถทำให้ชาติพันธุ์ต่าง ๆ รักและหวงแหน และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของตนสืบต่อไป

นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลนี้มีความเป็นห่วงเป็นใย และให้โอกาสกับทุกคนเสมอ ซึ่งคำว่าโอกาสถือว่าเป็นอนาคตของทุกคนที่อยู่ที่นี่ รัฐบาลนี้จะให้ความเป็นธรรมกับการพิสูจน์ทราบได้ว่า ถ้าพวกท่านเกิดที่นีี่ ลูกหลานเกิดที่นี่จะได้รับการเข้าสู่กระบวนการในการขอสัญชาติได้ โดยทุกคนจะเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การสาธารณสุข สิทธิต่าง ๆ ยืนยันว่ารัฐบาลนี้จะให้โอกาสกับพวกท่านทุกคน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับมอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าย่ามและเสื้อของชาติพันธุ์ลาหู่ พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวลาหู่ให้ความเคารพ ขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ พร้อมร่วมเต้นเฉลิมฉลองปีใหม่ลาหู่ (ก่าเคะวะ) และนายกรัฐมนตรียังได้เดินชมนิทรรศการวิธีชีวิตของชนเผ่าลาหู่ สาธิตการตำข้าวปุกด้วย

65a0c781163340.96748646.jpg

65a0c78274e2d5.17617807.jpg

65a0c7832e8447.22491563.jpg

65a0c784513c38.69297948.jpg