สมาคมกีฬาคาราเต้ฯ จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ.

View icon 117
วันที่ 10 ม.ค. 2567
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดโรงเรียน สพฐ. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ยุวชน เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทคือ ท่ารำบุคคลชาย-หญิง, ต่อสู้บุคคลชาย-หญิง และต่อสู้ทีมชาย-หญิง โดยได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 300 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง