ท่าอากาศยานไทย คาดปีใหม่ 67 ผู้โดยสาร 6 สนามบินพุ่ง 2.65 ล้านคน

View icon 160
วันที่ 22 ธ.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (22 ธ.ค. 66) นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ของท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ราว 2,658,809 คน หรือเฉลี่ย 379,830 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 35.5% และมีเที่ยวบิน 15,152 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,165 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีปริมาณการจราจรทางอากาศมากที่สุด ซึ่งคาดว่ามีผู้โดยสาร 1,344,383 คน หรือเฉลี่ย 192,055 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 38.8% และมีเที่ยวบิน 6,955 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 994 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 24.9%

- ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 625,309 คน หรือเฉลี่ย 89,330 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 27.6% และมีเที่ยวบิน 3,998 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 571 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 27%

- ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 240,249 คน หรือเฉลี่ย 34,321 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 44.1% และมีเที่ยวบิน 1,379 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 197 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 29.6%

- ท่าอากาศยานเชียงราย (ทชร.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 40,558 คน หรือเฉลี่ย 5,794 คนต่อวัน ลดลง 2.2% และมีเที่ยวบิน 280 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 40 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 3.4%

- ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 347,650 หรือเฉลี่ย 49,664 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 48.5% และมีเที่ยวบิน 2,144 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ยประมาณ 306 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้น 53.3%

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) คาดว่ามีผู้โดยสาร 60,660 คน หรือเฉลี่ย 8,666 คนต่อวัน ลดลง 1.7% และมีเที่ยวบิน 396 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 57 เที่ยวบินต่อวัน ลดลง 6.6%