หน่อง ปลื้มจิตร์ อาสาแต่งหน้าให้บัวขาว ก่อนเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

View icon 134
วันที่ 6 ธ.ค. 2566
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - ช่วงนี้เป็นช่วงการรับปริญญาของเหล่านักศึกษา เรามียอดนักกีฬารับปริญญาเหมือนกัน

มุมน่ารัก ๆ ของ บัวขาว บัญชาเมฆ ก่อนเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เสริมหล่อ โดยช่างแต่งหน้ามือตบ จะเป็นใครไปชม