ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน พล.อ.ประยุทธ์

View icon 253
วันที่ 24 พ.ย. 2566
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี 9 ปี

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 18 คน ซึ่งรวมถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน ซึ่งถือเป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินในรอบ 9 ปี

พลเอก ประยุทธ์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 130,191,162.92 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ พลเอก ประยุทธ์ กว่า 98 ล้าน ไม่มีหนี้สิน ส่วนของคู่สมรส มีทรัพย์สินกว่า 30 ล้านบาท ไม่มีหนี้สินเช่นกัน

ขณะที่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 89 ล้านบาท นอกจากนี้ แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 2,348,316 บาท แบ่งเป็นเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 762,540 บาท เงินช่วยค่าครองชีพ 146,736 บาท เงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี 893,040 บาท เงินประจำตำแหน่ง 546,000 บาท และไม่แจ้งมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าไร