สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า

View icon 302
วันที่ 7 พ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 16.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริการของมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรม พร้อมครุยวิทยฐานะ

เวลา 16.25 น. พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ นำกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง