กรณี ทักษิณ รักษาตัวนอกเรือนจำ ต้องยึดความเห็นแพทย์

View icon 32
วันที่ 22 ก.ย. 2566
สนามข่าว 7 สี
แชร์
สนามข่าว 7 สี - สำหรับเรื่อง นายทักษิณ ที่สนามข่าว 7 สี รายงานมาต่อเนื่อง เรื่องอยู่เรือนจำไม่ครบ 24 ชั่วโมง แต่ไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจจนครบ 1 เดือน และยังไม่มีท่าทีกลับเรือนจำนั้น เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยอมรับไม่สามารถระบุจำนวนวันที่ต้องใช้ในการรักษาตัวได้ เพราะเป็นดุลยพินิจแพทย์ ที่รายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจำ และ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตามลำดับ โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญต่อความเห็นแพทย์ตนไม่มีสิทธิไปก้าวก่ายแทรกแซง

ทั้งนี้ ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่เห็นการเสนอขอพักโทษ นายทักษิณ ส่งมาให้พิจารณาแต่อย่างใด