เชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ สร้างอาคารโรงพยาบาล ครั้งที่ 7

View icon 85
วันที่ 13 ก.ย. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง "ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ สร้างอาคารโรงพยาบาล ครั้งที่ 7" เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาพร้อมสร้างกุศลร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อนำไปสร้างอาคารโรงพยาบาล จัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล 19 แห่ง โดยกิจกรรมเดิน-วิ่ง จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ที่บริเวณหน้าลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง