PEA ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ตลาดสามชุก 100 ปี จ.สุพรรณบุรี

View icon 180
วันที่ 4 ก.ย. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชน ตลาดสามชุก 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในชุมชน ตลาดสามชุก 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีผู้บริหาร พนักงาน PEA ร่วมงาน ณ ตลาดสามชุก 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย PEA ได้ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชุมชนตลาดสามชุก 100 ปี มาตั้งแต่ในปี 2565

และในครั้งนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่อง ปรับปรุงสายเมนมิเตอร์ไฟฟ้า 76 หลัง ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว RCD 30 เครื่อง ติดตั้งโคมไฟแบบแขวน LED เพิ่มความสว่างภายในตลาด 75 หลอด ปรับปรุงสายเมนด้านแรงงานขั้นต่ำ และจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอย 3 และซอย 4 ระยะทางรวม 500 เมตร เพื่อความปลอดภัยมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทำให้ตลาดสามชุกมีความสว่างมากยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง