PEA มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จ.แม่ฮ่องสอน

View icon 96
วันที่ 18 ส.ค. 2566
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดกิจกรรม มอบอุปกรณ์การเรียนและตรวจสอบระบบไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โดยมี นายวัฒนา หว่างป่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ PEA ร่วมกับสื่อมวลชนจัดกิจกรรม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดไฟ ปลั๊กไฟ ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ที่ตู้น้ำดื่มให้กับครูและนักเรียน ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และได้ออกกำลังกายเพื่อร่างกายแข็งแรง ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง เปิดสอนระดับอนุบาล 1 - ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 รวม 74 คน