พสกนิกรทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

View icon 50
วันที่ 12 ส.ค. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
พสกนิกรทั่วประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
.
โดยทีมข่าวออนไลน์ 7HD รวบรวมบรรยากาศทั่วประเทศให้แฟนข่าวได้ติดตาม
.
ที่ จ.บึงกาฬ บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่า นายนฤชา โฆษาศรีวิไลช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 92 รูป โดยมีพระราชภาวนาโสภณ วิ. เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นำพระสงฆ์ออกเดินรับบิณฑบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
.
ที่ จ.นราธิวาส บริเวณลานภายในโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา12 สิงหาคม 2566 ก่อนที่จะนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์อย่างเนืองแน่น
.
ที่ จ.ศรีสะเกษ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์สามเณร จำนวน 92 รูป ออกรับบิณฑบาต
.
ที่ จ.พัทลุง บริเวณหน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมืองประจำภาคใต้) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นางนิศากร  วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตรต่างสวมใส่เสื้อสีฟ้า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
.
ที่ จ.กาฬสินธุ์ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณด้านหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวันทนา อินทปัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 1 นายธวัชชัย รอดงาม นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวาย เป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566
.
ที่ จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา   พร้อมด้วย ผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาคริสต์ ตลอดจนส่วนราชการ และพสกนิกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 92 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
.
ที่ จ.เชียงใหม่ บริเวณเรือนรับรองพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง