เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 3 ธ ทรงสืบสาน โครงการหลวง เพื่ออาณาประชาราษฎร์

View icon 274
วันที่ 28 ก.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอนที่ 3 ธ ทรงสืบสาน โครงการหลวง เพื่ออาณาประชาราษฎร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง