บุคคลสำคัญ และประชาชน ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

View icon 282
วันที่ 28 ก.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 มีบุคคลสำคัญนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ ประธานองคมนตรี และคณะองคมตรี พร้อมคู่สมรส, นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส, ประธานรัฐสภา, ประธานวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ศาลรัฐธรรมนูญ, อัยการสูงสุด และจุฬาราชมนตรี

ส่วนที่ห้องอเนกประสงค์ อาคารศาลาลุกขุนใน มีคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วย

ที่ศาลาสหทัยสมาคม พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเปิดลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่พระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ 904 พร้อมลงนามถวายพระพร รวมทั้ง มีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 อาทิ กองทัพเรือ, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูงฯ, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่จำกัด, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ, สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย, กระทรวงยุติธรรม, กรมดุริยางค์ทหารบก และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ บริเวณสนามหญ้าด้านข้างศาลาสหทัยสมาคม ยังมีประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง คอยอำนวยความสะดวก พร้อมมอบน้ำดื่มและเจลแอลกฮอลล์แก่ผู้มาลงนามถวายพระพร

ที่พระราชฐานในส่วนภูมิภาค อาทิ ที่เรือนรับรอง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกร จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

และที่ศาลาราชประชาสมาคม (วังไกลกังวล) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมลงนามถวายพระพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ส่วนที่ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหาษัตริยาธิราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดปราสาทพระเทพบิดร ในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง