LIVE : บรรยากาศ สส. เข้ารับหนังสือรับรอง วันแรก

View icon 104
วันที่ 20 มิ.ย. 2566
Sport
แชร์
กกต.รับรอง ส.ส. วันนี้ 20 มิ.ย.2566 บรรยากาศวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดให้ สส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ  500 คน เข้ารับหนังสือรับรองในการไปรายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง