สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ มอบรางวัลเพื่อเชิดชูสื่อมวลชนกีฬาอาวุโส

View icon 62
วันที่ 30 พ.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัล "บุคคลทรงคุณค่า สื่อมวลชนกีฬา" เพื่อเชิดชูสื่อมวลชนกีฬาอาวุโส ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬา และมอบทุนการศึกษารอบสองให้แก่บุตร-ธิดาสมาชิกฯ จำนวน 69 ทุน รวมเป็นเงิน 207,000 บาท