Green Report : บัวบา พืชชนิดใหม่ที่พรุลานควาย

View icon 260
วันที่ 23 พ.ค. 2566
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต จะไปพาชมบัวบา ชนิดใหม่ของโลก พบที่พรุลานควาย จังหวัดยะลา ซึ่งทีมนักวิจัย กังวลว่ามันจะสูญพันธุ์ จากการเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ไปติดตาม

"พรุลานควาย" เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญ อยู่ใน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยไทยฮือฮา ไปพบพืชชนิดใหม่ "บัวบา" ที่มีดอกเล็กที่สุดในโลก

"บัวบา" จะเจริญเติบโตในที่ชื้นแฉะ บริเวณชายฝั่งหรือขอบน้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลากหรือน้ำท่วม พืชชนิดนี้จะพักตัว เมื่อน้ำลดจะเจริญเติบโตอีกครั้ง ซึ่งถือเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ และที่สำคัญพบที่ พรุลานควาย เพียงที่เดียวเท่านั้น

เนื่องจากความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของถิ่นที่อยู่ การเข้าปรับปรุงพื้นที่ ควรถามความเห็นจากชาวบ้าน และทำความเข้าใจธรรมชาติของพืช และสัตว์ บริเวณนั้นก่อน

นักวิชาการ กังวลกันว่า หากบริเวณชายฝั่งที่พบพืชถูกทำลาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน อาจจะทำให้พืชชนิดใหม่ของโลกชนิดนี้ สูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้