พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

View icon 91
วันที่ 14 พ.ค. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นของประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด จะร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือ ทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการศึกษา ให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง