ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 พ.ค. 66 เพชรสมบัติ หมอเบสกมลา vs มเหศักดิ์ พิทักษ์ป่าผาแดง

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 พ.ค. 66 เพชรสมบัติ หมอเบสกมลา vs มเหศักดิ์ พิทักษ์ป่าผาแดง