กัมพูชา ยังนำที่ 37 เหรียญทอง ไทย อยู่ที่สาม มี 27 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง

View icon 280
วันที่ 9 พ.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สรุปเหรียญซีเกมส์ 2023

กัมพูชา ยังนำที่ 37 เหรียญทอง เวียดนาม ขึ้นมาอยู่ที่สอง มี 29 เหรียญทอง ไทย ตกมาอยู่ที่สาม มี 27 เหรียญทอง 22 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง