Green Report : ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรุกพื้นที่ป่าซ้ำ จ.นครราชสีมา

View icon 147
วันที่ 2 พ.ค. 2566
7สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ตรวจสอบการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรมในพื้นที่บุกรุกป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดพบว่ามีการลักลอบทิ้งซ้ำอีก ติดตามกับพี่บอย ธนพัต

กรมโรงงานอุตสาหกรรม บก.ปทส. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการลักลอบฝังกลบและเก็บกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ป่า ด้านหลังโรงงาน ในตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พบว่าภายในอาคารจำนวน 3 หลัง ครอบครองวัตถุอันตราย โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นพื้นที่บุกรุกป่าจึงได้สั่งอายัดไว้ ได้แก่ น้ำมันใช้แล้วลักษณะหนืดสีน้ำตาล เถ้า เศษตะกอน น้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน กากสี และของเสียอีกหลายชนิด รวมถึงตะกอนในบ่อซีเมนต์อีกจำนวนมาก

นอกเหนือจากการพบวัตถุอันตรายแล้ว ยังสงสัยว่า มีการนำของเสียอันตรายแอบลักลอบฝังอยู่ใต้ดินในบริเวณหน้าถ้ำ ด้านหลังโรงงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม
กรมควบคุมมลพิษ ประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมไว้กว่า 165 ล้านบาท ส่วนการขนย้าย กรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งให้กำจัดภายใน 15 พฤษภาคมนี้ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้