Green Report : ฟื้นนากุ้งหลุดคดี นำร่องป่าชายเลนคาร์บอนเครดิตแห่งแรก

View icon 39
วันที่ 1 พ.ค. 2566
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ดูการฟื้นฟูนากุ้งที่เคยบุกรุกป่าชายเลน ว่าหลังจากยึดคืนมาได้แล้ว ได้นำมาฟื้นฟูและขยายผลเตรียมขายคาร์บอนเครดิตเช่นเดียวกับป่าบก ติดตามกับ บอย ธนพัต

พื้นที่นากุ้งที่ตรวจยึดคืนมาได้จากการบุกรุกป่าชายเลน ในพื้นที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ได้ทลายคันดินแล้วนำมาฟื้นฟู นำร่องแห่งแรกของประเทศ เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของป่าชายเลน โดยนำมาปลูกโกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ ซึ่งเริ่มทดลองมาแล้วตั้งแต่ปี 2564 จนล่าสุด ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วว่าสามารถกักคาร์บอนเครดิต หรือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้จริง

ตั้งแต่ปี 2558 ในโซนภาคตะวันออก มีการตรวจยึดจับกุมได้กว่า 30,000 ไร่ ขณะนี้ได้นำมาทยอยฟื้นฟูแล้ว

เป้าหมาย 10 ปีจากนี้ พื้นที่ทั้งบุกรุก เลนงอก และแปลงเสริม จะขยายให้ได้ 300,000 ไร่ทั่วประเทศ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์คาร์บอนเครดิตจากป่าชายเลน โดยจะแบ่งให้เอกชนและชุมชน จับจองร่วมกันฟื้นฟู

ชุมชนจะได้ระบบนิเวศป่าชายเลน อาชีพ รวมถึงสัดส่วนรายได้ 90 เปอร์เซ็นต์จากการขายคาร์บอนเครดิต ส่วนเอกชนจะได้รับการชดเชยคาร์บอน เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้