ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 เม.ย.66 รุ่งเกียรติ ชากามิ vs ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 19 เม.ย.66 รุ่งเกียรติ ชากามิ vs ฤทธิ์เทวดา สิทธิกุล