ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 เม.ย.66 เพชรช่อฟ้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 14 เม.ย.66 เพชรช่อฟ้า พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs เฉียบคม ศิษย์จ่ากัน