นครสวรรค์เกมส์ ฟันดาบไทย พิจิตรส่ง 4 คน ได้เหรียญทั้ง 4 คน

View icon 232
วันที่ 6 เม.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นครสวรรค์เกมส์  ฟันดาบไทย พิจิตรส่ง 4 คน ได้เหรียญทั้ง 4 คน การแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

การแข่งขันกีฬาเยาวชนปีนี้เริ่มขึ้นแล้วกับ "นครสวรรค์เกมส์" การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 โดยนักกีฬาเยาวชนแต่ละจังหงัดจะส่งตัวแทนมาแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท หนึ่งในนั้น คือการแข่งขัน กีฬาดาบไทย(สาธิต) มี 6 จังหวัดส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน ได้แก่ กรุงเทพฯ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร สระบุรี และพังงา ผลการแข่งขันที่น่าสนใจ คือ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม นำทีมโดย นายชุมพล สุวิเชียร ผอ.โรงเรียนฯ ผู้จัดการทีม, นายชัยพร ชมประเสิรฐ รอง ผอ.โรงเรียนฯ ผู้ควบคุมทีม และนายรณกร ทำดี ผู้ฝึกสอน ส่งเด็กนักเรียนลงแข่ง 4 คน น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 5 โรงเรียน และได้เหรียญรางวัลกลับบ้านทั้ง 4 คน

โดยผลการแข่งขัน
เหรียญทองประเภทกระบี่ทีมชาย
1. นายชัชวาล คุ้มช้าง
2. นายธนวัฒน์  สุทธิประภา
3. นายประเสริฐกิจ เพ็ชร์อำไพ
4. นายธนกฤต  ศรีละโพธิ์

เหรียญเงินประเภทกระบี่บุคคลชาย
1.นายธนวัฒน์  สุทธิประภา

เหรียญเงินประเภทดาบสองมือบุคคลชาย
1.นายชัชวาล  คุ้มช้าง

เหรียญทองแดงประเภทกระบี่บุคคลชาย
1.นายชัชวาล  คุ้มช้าง

เหรียญทองแดงประเภทดาบสองมือทีมชาย
1.นายชัชวาล คุ้มช้าง
2.นายธนวัฒน์  สุทธิประภา
3.นายประเสริฐกิจ เพ็ชร์อำไพ
4.นายธนกฤต  ศรีละโพธิ์

สำหรับการแข่งฟันดาบไทย สนามแข่งขันจะเป็นรูปวงกลม มีเส้นแสดงเขตสนามแข่งขันชัดเจน และมีเส้นเตือน ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นแสดงเขตสนามแข่งขัน 1 เมตร เข้าหาศูนย์กลางโดยรอบ สนามแข่งขันต้องเป็นพื้นราบเรียบที่ไม่มีลักษณะอันอาจทำให้เกิดอันตรายแก่นักกีฬาในขณะแข่งขัน มีการแข่งขันกระบี่ และ ดาบสองมือ