ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 เม.ย.66 สกุลชัย เอ็กซินดิคอลยิม vs มะเฟืองเล็ก ช.โรจน์สุรางค์

ช็อตเด็ดแม่ไม้มวยไทย 7 สี : 1 เม.ย.66 สกุลชัย เอ็กซินดิคอลยิม vs มะเฟืองเล็ก ช.โรจน์สุรางค์