งานแถลงข่าวงานประกาศเกียรติคุณ วันนักกีฬายอดเยี่ยม ปี 2565

View icon 57
วันที่ 29 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2565

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม" ประจำปี 2565 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 19 เมษายน ที่โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชประสงค์ โดยมีการมอบรางวัลทั้งหมด 24 รางวัล อาทิ รางวัลนักกีฬาเยาวชนชาย-หญิงยอดเยี่ยม, รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชาย-หญิงยอดเยี่ยม และรางวัลนักกีฬาอาชีพชาย-หญิงยอดเยี่ยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง