เช้าข่าว 7 สี

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดกิจกรรม เยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุข ครั้งที่ 1

เช้าข่าว 7 สี - มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แถลงข่าวจัดกิจกรรม "เยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุข ครั้งที่ 1" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้มีความสนใจทางด้านกีฬา และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลวิชุปารามอินทรา วันที่ 28 พฤษภาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง