เช้าข่าว 7 สี

เปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เช้าข่าว 7 สี - การกีฬาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แถลงข่าวเปิดพื้นที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ "สวนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย" ที่เชื่อมต่อกับสวนลุมพินี สวนเบญจกิติ และสวนป่าเบญจกิติ เพื่อปลุกกระแสประชาชนที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองให้หันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง