รมว.ท่องเที่ยว มอบตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา 127 คน

View icon 55
วันที่ 8 มี.ค. 2566
เช้าข่าว 7 สี
แชร์
เช้าข่าว 7 สี - นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานมอบตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬา รวม 127 คน เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงของดีของชุมชน ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลท้องถิ่นมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง