ข่าวเด็ด 7 สี

สอบปมทุจริตในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ข่าวเด็ด 7 สี - จากคำสั่งออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษา โดยมีการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมจงใจหลีกเลี่ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฏหมาย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต และก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน ซึ่งล่าสุดอธิการบดี นายปริวรรต วรรณกลาง ได้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้ว

ขณะที่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างแล้ว

นอกจากการยุติบทบาทของอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้ว รองอธิการบดีทั้ง 17 วิทยาเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาทั้ง 13 โรงเรียนกีฬาทั่วประเทศ ก็ต้องยุติบทบาทลงด้วยเช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง