เช้าข่าว 7 สี

เปิดการแข่งขัน มวยไทยอาชีพ ศึกวาสุกรี ไฟท์ จ.ปัตตานี

เช้าข่าว 7 สี - นางสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มวยไทยอาชีพ ศึกวาสุกรี ไฟท์ จัดขึ้นที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามวยไทยรากหญ้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ และประเทศมาเลเซีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง